HOTLINE TƯ VẤN 24/7
090 677 25 89
0 VND
0
vien
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Bánh tráng truyền thống Mekong River - Size 16cm
-14%
(1 rating)
23.200 đ -
27.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bánh tráng truyền thống Mekong River - Size 22cm
-12%
(0 rating)
23.800 đ -
27.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bánh tráng ba màu Mekong River - Size 16cm
-10%
(0 rating)
37.900 đ -
42.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bánh tráng ba màu Mekong River - Size 22cm
-10%
(0 rating)
37.900 đ -
42.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bánh tráng nghệ Mekong River - Size 16cm
-3%
(0 rating)
37.900 đ -
39.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bánh tráng nghệ Mekong River - Size 22cm
-5%
(2 rating)
37.900 đ -
40.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bánh tráng củ dền Mekong River - Size 16cm
-3%
(0 rating)
37.900 đ -
39.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bánh tráng củ dền Mekong River - Size 22cm
-5%
(1 rating)
37.900 đ -
40.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bánh tráng gạo lức huyết rồng Mekong River - Size 16cm
-3%
(0 rating)
37.900 đ -
39.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bánh tráng gạo lức huyết rồng Mekong River - Size 22cm
-5%
(0 rating)
37.900 đ -
40.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bún ba màu kid Mekong River
-30%
(0 rating)
35.000 đ -
50.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bún bí đỏ kid Mekong River
-30%
(1 rating)
32.000 đ -
46.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bún cải bó xôi kid Mekong River
-30%
(0 rating)
32.000 đ -
46.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bún tươi kid Mekong River
-30%
(0 rating)
28.000 đ -
40.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Mì cải bó xôi kid Mekong River
-43%
(0 rating)
27.000 đ -
47.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Mì cải ba màu kid Mekong River
-31%
(0 rating)
36.000 đ -
52.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Mì bí đỏ kid Mekong River
-28%
(0 rating)
36.000 đ -
50.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Mì trứng kid Mekong River
-45%
(0 rating)
23.000 đ -
42.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bún ba màu Mekong River
-5%
(0 rating)
38.000 đ -
40.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bún huyết rồng Mekong River
-5%
(2 rating)
38.000 đ -
40.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bún củ nghệ Mekong River
-5%
(0 rating)
38.000 đ -
40.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Bún gạo tươi Mekong River
-8%
(0 rating)
24.000 đ -
26.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Set Cung Đình - Yến Tươi Chưng Sẵn Mekong River
-10%
(0 rating)
179.000 đ -
199.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Set Thượng Uyển - Yến Tươi Chưng Sẵn Mekong River
-10%
(0 rating)
179.000 đ -
199.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Set Dừa Xiêm Đường Phèn - Yến Tươi Chưng Sẵn Mekong River
-10%
(1 rating)
179.000 đ -
199.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Set Yến Kid - Yến Tươi Chưng Sẵn Mekong River
-10%
(0 rating)
179.000 đ -
199.000 đ
Thêm Vào Giỏ
Set Thượng Cung Yến - Yến Tươi Chưng Sẵn Mekong River
-13%
(0 rating)
349.000 đ -
399.000 đ
Thêm Vào Giỏ
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN TIN
Hãy nhập số điện thoại để được tư vấn
Follow Social Us